Taishin(2006年10月01日23:35)

Genzai Taishin ni kiteimasu.

Tomodati no jikka nandakedo,

nihongo ga tukaemasenn orz

Kuwasiku ha kaettekara kakimasu.